کرمپور

عملکرد زنگنه قابل دفاع است

کورش کرمپور-عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آقای روحانی بزودی وزاری پیشنهادی خود را برای اداره امور کشور به مجلس معرفی می‌کنند. از آنجایی که این دومین دولت ایشان است و برخی از فهرست اح...