کمیسیون

از بررسی مشکلات اتحادیه اوپکس تا سوال از وزیر بخاطر برندینگ...

کمیسیون انرژی نیز در جلسه ای میزبان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بود و در نوبت بعد از ظهر نیز زنگنه وزیر نفت برای پاسخ به سوال دو نماینده د...
خادمی

خادمی: ایجاد نهاد رگولاتی پایانی برای سلیقه ای عمل کردن...

هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:در تمام دنیا نهادی برای تنظیم مقررات در بخش های مختلف از جمله در حوزه انرژی وجود دارد و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت نفت مکلف شده است تا نهاد تنظیم...