پروانه سلحشوری

وزرای کارآمد بمانند

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آقای روحاني نشان داد که مردم عليرغم كاستي هاي موجود، گفتمان تدبير و اميد را به عنوان بهترین گزینه موجود در را...