کیش987

آخرین جزییات طرح توسعه میدان گازی کیش

گفت و گو: هانی تبریزی- خبرنگار سرزمین انرژی چند سالی است که مسافران جزیره توریستی کیش ، قبل از فرود هواپیما ؛ چشمشان به غریبه هایی فولادی می افتد که با قامتی استوار مشغول حفاری در خاک این جزیره اند، ...