توتال

توتال بهانه است، اصل دولت نشانه است

گروه تحلیل محتوا : از فردای روزی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معلوم شد، فضای رسانه ای بخشی از طیف سیاسی اصولگرای کشور یک پروژه بی سر و صدا را برای سرگرم کردن دولت به مهار فضای رسانه ای کلید زد، در ...