نجابت

ادامه وزارت زنگنه به مصلحت است

سرزمین انرژی: غلامحسين نجابت، معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي یکی از کسانی است که عملکرد زنگنه را مثبت ارزیابی کرده و تصور می‌کند به مصلحت است که در دولت دوازدهم نیز همین مسئولیت را به عهده داشت...