امانی

زنگنه به مدیران زن اعتماد کرد

شهربانو امانی، فعال سیاسی و عضو شورای شهر تهران مراسم تحلیف نزدیک است و انتظار می‌رود که آقای روحانی همچون سال 92 در همان روز کابینه دوازدهم را به مجلس و مردم معرفی کند. به طور قطع نقدهایی به دولت قب...