خادمی

خادمی: ایجاد نهاد رگولاتی پایانی برای سلیقه ای عمل کردن...

هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:در تمام دنیا نهادی برای تنظیم مقررات در بخش های مختلف از جمله در حوزه انرژی وجود دارد و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت نفت مکلف شده است تا نهاد تنظیم...