خط انتقال گاز

مازنی ها میزبان مسافر خوشقدم جنوبی

سرزمین انرژی: برخلاف انتظار سیاسی حرف نزد. حتی طولانی هم حرف نزد. بیژن زنگنه در آخرین سفر کاری خود به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم تا ساری رفت، شیر گاز را باز کرد؛ چند جمله ای در مورد پروژه انتقال گاز ...