حسینی

زنگنه از نظر کمی و کیفی موفق بود

سرزمین انرژی : سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه وزیر نفت باید فردی خوشنام و شناخته شده و در عین حال یک چهره بین‌المللی باشد، گفت: وزیر نفت باید مورد اعتماد سران نظام و دارای پ...