trump

برای آخرین بار!

پس از برجام هر چند مساله فروش نفت خام و احیای جایگاه نفتی ایران در بازارهای جهانی به فوری ترین الزام مدیران کشورمان تبدیل شده بود اما بلافاصله بعد از این امر مهم، مساله جذب سرمایه های خارجی به صنعت ن...
عکس اول توطئه

توطئه در کی استریت

تصمیم اخیر و لفاظی های تقریبا بی سابقه آقای ترامپ بر علیه برجام و ایران، بی شک سناریویی با زمان بندی مشخص بوده است که نطفه آن را لابی های یهودی و عرب کی استریت مهیا کردند، تصمیم به برهم زدن روند تواف...
trump

سلطانِ دبّه

وزیر خارجه ایران می گوید: سیاست دولت ترامپ این بوده که ایران را از منافع برجام محروم کند، اما ما با سیاست های خودمان اجازه نخواهیم داد آمریکا چنین اقدامی را صورت دهد....