aramko

ریسک های آل سعود برای عرضه سهام آرامکو

به نظر می رسد واگذاری سهام آرامکو و باز کردن پای بزرگترین دارایی خانواده سلطنتی آل سعود به تالارهای شیشه ای بورس های جهان، در نهایت یک فعالیت بسیار پرمخاطره برای آل سعود باشد و حتی زمینه ساز زوال اقت...