یارانه انرژی

هزینه ی مصلحت

گزارشی از گروه مطالعات سیاستگذاری سرزمین انرژی درباره یارانه های انرژی که به بمب ساعتی پنهان اقتصاد ایران تبدیل شده اند...
20190807143156-۸۲۰۴

بازار سوخته ارزی

سرزمین انرژی ابزار جدید انتظام ارزی کشور را بررسی می کند/ این گزارش در صفحه 13 شماره 81 هفته نامه سرزمین انرژی منتشر شده است/در این گزارش می خوانید: به نظر می رسد بازار متشکل ارزی علیرغم عزم راسخی که...
کارشناس (1)

تغییر یک رفتار اقتصادی

  تغییر یک رفتار اقتصادی عليرضا سليماني دامنه – استادیار دانشگاه در یادداشتی برای شماره 80 سرزمین انرژی می نویسد :اتفاقي كم نظير، جذاب و قابل تامل در حوزه رفتار اقتصادي كه هديه تحريم هایی ...
تجارت با عراق

اقتصاد عراق تشنه تجارت با ایران

افزایش 45 درصدی حجم تجارت با عراق در یک سال اقتصاد عراق تشنه تجارت با ایران سرزمین انرژی- گروه تجارت: رییس جمهور و دولتمردان بارها نسبت به تدوین برنامه های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در قالب همکاری...
بورس انرژی

طراحی جدید برای تامین مالی صنایع نفت و نیرو در بورس انرژی...

سید علی حسینی می گوید:بورس انرژی برای تبدیل شدن به هاب انرژی غرب آسیا به عنوان یک هدف استراتژیک، نیازمند حمایت‌های قانونی و همکاری همه جانبه همه دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو است...
هلدینگ خلیج فارس

صعود جایگاه هلدینگ خلیج فارس در باشگاه بزرگان پتروشیمی جهان...

هلدینگ خلیج فارس رکورد تاریخ بازار سرمایه ایران را هم شکست با افزایش ارزش هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این شرکت که با ارزش ترین شرکت بازار سرمایه ایران است؛رکورد جدیدی را به ثبت رساند. به گزارش س...
2010

اصلاحات در غبار

نگاه سرزمین انرژی به ضرورت ها و الزامات اصلاح قانون تجارت   پروانه کُبره- سرزمین انرژی : ماجرا به 87 سال قبل برمی گردد. در شرایطی که کشور به سرعت در حال تدوین پیش نیازهای توسعه بود قانون تجارت د...
دلار سهمیه ای

اصرار عجیب بر سیاستی ناکارآمد

مسیر اشتباه دولت در اجرای برخی ازسیاست‌های اقتصادی تا کجا ادامه دارد؟   تارا توکلی – سرزمین انرژی : با وجود اینکه حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی خود با تکیه بر وعده های اقتصادی به دنبال دور دوم...