102

عبرتِ چینی

چه دلایلی باعث شد تا چینی ها و آمریکایی ها بر سر مسیر جدید توافق کنند؟بعد از مرگ مائو تسه دونگ در سال 1976 میراث این رهبر اسطوره ای کمونیسم چینی برای میلیون ها شهروند این کشور چیزی جز فقر و گرسنگی و ...