889

هدف جنبش ملی شدن نفت، رفع ید خارجی بود نه غیردولتی سازی نفت...

گفت و گوی سرزمین انرژی با محمد امیر احمدزاده و بررسی تاثیر نفت در مدرنیته ایرانی به مناسبت یکصد و یازدهمین سالروز کشف نفت در ایران را در پرونده ویزه شماره 65 این نشریه بخوانید/ دکتر احمد زاده در این ...
بندر چابهار

چابهار ، بندر فرصت‌های از دست رفته

آویک سن روزنامه نگار هندی در دیلی پایونیر این مقاله را نوشته و توسط گروه بین الملل سرزمین انرژی ترجمه شده است/ در این مقاله نوشته شده :هدف هند از توسعه بندر چابهارکاملا متفاوت از هدف چین برای توسعه ب...
بنزین

خسارت ترمز قیمتی بنزین

سرزمین انرژی : قاچاق سوخت یک نگرانی مهم برای کشور است، از ارقام و اعداد واقعی قاچاق هیچ کس جز خود قاچاقچیان خبر ندارد، اما با اصول اولیه اقتصاد می توان فهمید که تفاوت فاحش قیمتی میان نرخ سوخت در ای...
صادرات

فرصت هنرمندی دیپلماسی انرژی ایرانی

ما کشوری هستیم که طی حداقل سه دهه گذشته به صور محتلف دچار محدودیت هایی در همکاری های بین المللی صنعت نفت شامل سرمایه گذاری، فناوری و فروش بوده ایم، پس بخش نفت ایران به طور سنتی با کالبد و ساختار تحری...
صفحه 8 پایانه ها

هوش مصنوعی در حال تغییردادن تجارت نفت و گاز است...

هوش مصنوعی به تدریج وارد حوزه پیش‌بینی قیمت نفت می‌شود. این یک توانایی شگفت‌آور است چراکه یکی از مهم‌ترین‌ مزایای الگوریتم‌ها بر انسان توانایی‌های برتر آن‌ها در پیش‌گویی است. این گزارش که به تاثر هوش...