وزارت نفت

خداحافظی بازنشستگان؛ فرصت تاریخی برای صنعت نفت ایران...

در این یادداشت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای صنعت نفت یک فرصت طلایی توصیف شده، نویسنده پرسیده است چرا اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت هایی همچون پتروناس، استات اویل هیدرو و ادنوک ت...