• علی اصغر سعیدی

  تحلیل یک جامعه‌شناس از حوادثی که غافلگیرمان می‌کند: بی‌اعتنا به تجربه‌های جهان

  همیشه غافلگیر می‌شویم. تفاوتی هم ندارد که سیل باشد یا زلزله. همیشه بهانه‌ای وجود دارد برای غافلگیری. یک بار «فکرش را نمی‌کردیم» و یک بار دیگر، سرگرم مسائل سیاسی بوده‌ایم. این غافلگیری انگار امسال نمود بیشتری دا...

 • توهم

  ویروس «تُرشیزاسیون »

  من این ویروس را «تُرشیزاسیون» نام نهاده ام، ما در ایران با این ویروس فکری گسترده مواجهیم که می‌خواهیم بی‌اعتنا به جهان رشد کنیم و قد بکشیم، از سویی با بخشی از جهان سر خصومت یافته‌ایم و از سویی دیگر مدعی دست یاف...

 • نفتاریخ

  آتشگاه ویران، بوی نفت می‌دهد

  سرزمین انرژی – گروه نفتاریخ: از روزی که نمایندگان دارسی در تهران با سخت‌کوشی صدراعظم توانستند امضای شاه قاجار را برای کشف نفت در خاک ایران بگیرند، پنج سال بی‌نتیجه‌ای دلگرم کننده سپری شد، در این سالها فعا...

آخرین اخبار
بحران مدیریت

تحلیل یک جامعه‌شناس از حوادثی که غافلگیرمان می‌کند: بی‌اعتنا...

همیشه غافلگیر می‌شویم. تفاوتی هم ندارد که سیل باشد یا زلزله. همیشه بهانه‌ای وجود دارد برای غافلگیری. یک بار «فکرش را نمی‌کردیم» و یک بار دیگر، سرگرم مسائل سیاسی بوده‌ایم. این غافلگیری انگار امسال نمود بیشتری داشت. ابتدای آن با سیل بود و این اواخر هم که برف بی‌سابقه، مناطق شمال کشور را با مشکل…

Latest Posts

RSS

تحلیل یک جامعه‌شناس از حوادثی که غا...

همیشه غافلگیر می‌شویم. تفاوتی هم ندارد که سیل باشد یا زلزله. همیشه بهانه‌ای وجود دارد برای غافلگیری....

ویروس «تُرشیزاسیون »
توهم

من این ویروس را «تُرشیزاسیون» نام نهاده ام، ما در ایران با این ویروس فکری گسترده مواجهیم که می‌خواهیم بی‌اعتنا به جهان رشد کن...

سرزمین انرژی – گروه نفتاریخ: از روزی که نمایندگان دارسی در تهران با سخت‌کوشی صدراعظم توانستند امضای شاه قاجار را برای ک... آتشگاه ویران، بوی نفت می‌دهد